Disclaimer

Ultima actualizare: vineri, 12 aprilie 2024, 11:40

Materialele de pe acest site sunt furnizate "așa cum sunt" și fără nicio garanție, fie explicită, fie implicită. Nu garantăm că funcțiile conținute în materialele de pe site vor fi fără erori. Nu garantăm sau facem reprezentări cu privire la utilizarea sau rezultatele utilizării materialelor și informațiilor de pe site în ceea ce privește fiabilitatea, corectitudinea, exactitatea sau în alt mod.

Nu putem fi ținuți responsabili, în niciun fel, pentru daunele rezultate din utilizarea datelor sau predicțiilor de pe site-ul nostru.

Nu facem nicio reprezentare că materialele de pe site sunt potrivite sau disponibile pentru utilizare într-o anumită locație. Cei care aleg să acceseze site-ul o fac inițiativa proprie și sunt responsabili pentru respectarea legilor locale, dacă acestea sunt aplicabile.

Acest site utilizează cookie-uri pentru a stoca unele date pe computerul dvs. Aceste cookie-uri nu stochează niciun fel de date personale, sunt utilizate doar pentru a salva setările dvs. (limbă și fus orar). Ele sunt folosite pentru a îmbunătăți experiența dvs. de navigare pe site-ul nostru. Puteți să nu acceptați aceste cookie-uri, însă în acest caz setările dvs. nu vor fi salvate. Pentru informații despre cum să realizați acest lucru, vă rugăm să consultați manualul browser-ului dvs.

Serverul nostru web colectează, în scopuri statistice, adresa dvs. IP, data și ora când ați accesat site-ul și paginile pe care le-ați vizitat. Aceste informații sunt stocate în jurnalele standard ale serverului web și sunt folosite exclusiv pentru generarea de date statistice.